Hjem >> Interne nyheter >> Årsmelding for Sinnsykt Bra Alternativ
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS FeedPinteresttofeler-og-to-dansera.jpg

Hva skjer...

Ingen hendelser
Årsmelding for Sinnsykt Bra Alternativ
torsdag 10. september 2009 18:49

Meldeperiode:
September 2008 – September 2009.

Styret har i denne perioden bestått av:

Høvedsmann:   
Roar:        
Roar:        
Roar:        
Roar:        
Skårunga:
Anne Berit Heide
Birgitte Rørvik Bruun
Sigurd Johan Heide
Ragnhild Furebotten
Lars Erik Løvhaug
Anette Johansen og Siri Didriksen

Styret:

Styret har ikkje hatt styremøte å år, men vi har kommunisert på mail og mobil. I år har vi hatt meir eller mindre faste oppgava i styret. Birgitte har vorre den økonomiske roarn og hadd kontroll på medlemman, Sigurd og Ragnhild har hatt ansvar for å skrive søknader om midler. Lars Erik har hatt hovedansvar for å tenke musikalske tanker, tur til NM i folkemusikk på Geilo, samt å holde orden på nettsia. Anne Berit har skreve de som trengs å skrives ellers. Ting som dukker opp underveis delegerer vi etter beste evne. Skårungan har vorre me på elektroniske kontakta og komme med innspill i planlegging av arrangementan vårres.

Nettsia:

Adressen tel sia e den samme som før www.sinnsyktbraalternativ.com . Her har Lars Erik lagt ut inbydelsa, turinfo og andre relevante saker. Vi i styret synes han har vore snar å legge ut saka når vi har ønska det. Godt jobba. Vi oppfordre medlemma som sett på artige og gode bilda om å sende de tel nettansvarlig eller tel styret slik at de kan spre glede på SBA sine sider. I tillegg kan danse-og spellrelaterte aktiviteter legges ut på kalenderen.

Aktiviteter:

I løpet av meldingsåret har vi hatt to samlinge og deltatt på  NM i folkemusikk.

Første samlinga var 3. – 5. Oktober i Bodø. Sigurd Johan Heide hadde ansvar for dansekurset sammen med lokale dansere fra Velfjord (27 stk). Mikal Lundemo spilte tel dans. Susanne Lundeng(felekurs med 8) og Skjalg Bjørstad (trekkspellkurs med 2) hadde spelkursan.  Vi var til sammen 37 deltagere nåkka som va ny rekord.

13.-15. mars 2009 var vi 24 stk samla. Vi va først med på Folkemusikkpuben i Tromsø, før vi for ut tel videre sprell i Tromvika. Nu va vi litt internasjonal med spellemennene Anders Bjernulf (Sverige) og Arto Järvelä (Finland) som ledera for 8 på spell, mens Carin Funseth hadde svenskpolska med danserne.

I løpe av året har fleire av SBA sine deltagere vorre på festivala. Vi stilte i år ikkje med deltagere i lagdans under NM i folkemusikk på Geilo. Sigurd Johan Heide og Anne Berit Heide dansa sæ tel finale i senior dans, og blei tel slutt nummer to. Leif Egil Andreassen spella i fele senior og blei nr. 22. I år sponsa SBA deltageravgifta førr de som stilte opp. Styre takke Lars Erik som gjorde en kjempejobb med å organisere turen!

Fleire av medlemman tel SBA va åsså på Kalottspel i Målselv. Vi i styre ønske å støtte opp om den viktigste festivalen for folkemusikk og folkedans i Nord Norge, og oppfordrer alle medlemmene til å dra på neste års Kalottspel.

Økonomi:

For å få samlingene til å gå rundt med minst mulig egenbetaling e vi avhengig av støtte fra div. ordniger.  I vår så det dårlig ut med støtte, men nu på høsten har vi fått positiv respons på søknader. I tillegg venter vi på årets frifondmidler som enda ikke har hatt søknadsfris. Vi har fått støtte fra Ofoten sparebank, Rådet for folkemusikk og folkedans samt Frifond. I tillegg går panten etter samlingan inn på SBA sin felleskonto for å finansiere lagsavgifta til Lfs.  Sist status på konto var 46.102,64 krone. Økonomien e grei akkorat nu, men vi e avhengi av støtte førr å arrangere samlinge. Uten støtte tære vi fort opp egenkapitaln.

Vi vil osså oppførdre alle medlemma som tippe tel å la demmes grasrotandel gå til SBA.

De e vekti at alle som medle sæ på arrangement av SBA betale innen de fristan som e satt opp. Vi ønske ikkje å måtte forskuttere utgifta over privatøkonomi sånn som de blei gjort i startn.

Medlemmer:

Det er gjort en god jobb for å verve medlemmer til SBA. Sist opptelling viste at vi er 113 støkka. På dennan tida i fjor var vi 107 stk, så det e ei lita økning av medlemsmassen på ett år. Det e vektig at vi har mange medlemma under 26 år for å få frifondmidla, så vi oppfordre alle til å værve fleire av denna unge arten.

SBA og representasjon:

Tove Leinslie var på årsmøte i LfS på Voss.


Detta va kort oppsummert SBA åre fra september 2008- september 2009. Håpe dåkker har trivdes og at dåkker fortsatt kjem me forslag om ka vi skal drive me.


Kåken, Lundenes 070909

Anne Berit Heide
Høvedsmann

 
Sinnsykt Bra Alternativ