Hjem >> Interne nyheter >> Årsmøtereferat
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS FeedPinteresttofeler-og-to-dansera.jpg

Hva skjer...

Ingen hendelser
Årsmøtereferat
tirsdag 09. oktober 2007 14:03

Årsmøtereferat fra årsmøtet på Bakkehaug er lagt ut.

Årsmøtereferat 2006
Referat fra årsmøte i Sinnsykt Bra Alternativ, SBA


Katti: Lørdag 22.september 2007
Kor: Bakkhaug i Målselv

På plass:
Lars Erik Løvhaug, Irene Grønbeck, Tove Leinslie, Oddvar Eriksen, Sigrid Aas Eriksen, Gry Mari Berg, Marte Frihetsli, Andreas Rørvik Bruun, Leif Egil Andreassen, Åshild Pettersen, Bergitte Anita Kjosvatn, Linn Øksnes, Birgitte Rørvik Bruun, Anne Berit Heide, Mikal Lundemo, Jan Olof Johansson, Geir Arne Pedersen, Sigunn Haugli, Grete Sponga, Anette Johansen, Siri Didriksen, Morten Nilsen og Silje Stemland.


Sak 1: Velkommen
Årsmøtet ble informert om gangen i møtet av høvedsmann Anne Berit.

Sak 2: Årsmelding 2006
Høvedsmannen gikk gjennom årsmeldingen. Årsmøtet fikk mulighet til å lese årsmeldingen.

Styret vurdere om de skal jobbe mer med å få NU, LfS og NFD til å slå seg sammen for å styrke folkemusikken og folkedansen i Norge. Politisk kunne dette styrka organisasjonan, da det har hatt positiv effekt for jazzmiljøet. Vi ønsker å ta diskusjonen selv om det vil bli oppfattet som å ”bannes i kirka” i noen miljøer. SBA har fått positive tilbakemeldinger på vårt leserinnlegg i Spelemannsbladet før årets Landskappleik.

Fra årsmøtet i fjor fikk styret tillit til å skrive noen resolusjoner, deriblant om fokus på dansespell. Under Landskappleiken gikk en privatperson inn med 2000 kr for beste dansespell til hardingfele. SBA kjente da sin besøkelsestid og gikk inn med samme sum til beste dansespelmann i klasse dans fele, uansett instrument. Årsmøtet ber styret om å sende en oppfordring til LfS om å videreføre denne prisen på Landskappleiken til neste år.

Hvordan vil vi framstå under lagdansen på Landskappleiken?
Årsmøtet signaliserte at de ønsket å vise mer kvalitet på senere kappleiker.

Sak 3: Regnskap 2006
Roar Birgitte Rørvik Bruun tok en gjennomgang av regnskap for 2005 og 2006. Regnskapet for 2005 ble dessverre ikke lagt fram førr årsmøtet i 2006, da det lå i kassererens flyttelass. I år var det derimot på plass.

Frifondmidler er positive midler, da det ikke er streng rapportering for midlene.
Ulike utgifter for instruktørene. Noen er svært dyre. Hvordan prioriteres dette? Styret prioriterer gode instruktører dersom vi får støtte.
Styret jobber for å få 15 000 kr i støtte fra Frifond i 2007. Det søkes også til Rådet for folkemusikk og folkedans og Musikkverkstedordningen.
Årsmøtet syns regnskapet var veldig ryddig og oversiktig.

Årsmelding og regnskap ble godkjent med akklamasjon.
Sak 4: Hvem skal SBA være for?
Hvem skal delta på lagdansen?
Årsmøtet signaliserte at de ikke ønsket topping, men at vi ønsker å jobbe regelmessig med vår bygdedans slik at vi kan stille på en kappleiksscene uten å måtte øve flere timer like før vi entrer scenen.

Hvilken aldersgruppe skal SBA være for? Hvilket dansenivå bør danserne inneha? Årsmøtet opplever det som okei at vi samler ferske og erfarne dansere på samme kurs. Spelkurset er derimot ikke tilpasset nybegynnere. Signalet fra årsmøtet er at kursene er åpne for alle, men at instruktørene instruerer ut fra et gitt nivå uavhengig av kursdeltakerne. Det er viktig at de erfarne danserne og spellmennern får utfordring. Vess ikkje ville vi mistet mange fra den harde kjernen.

Hvem skal få være med i SBA? Skal du ha bodd i Nord-Norge? Holder du at du er interessert i SBA og at du ønsker å jobbe for å fremme nordnorsk danse- og spelltradisjon?
Årsmøtet mener det viktige er at du er interessert i det nordnorske, og at du ønsker å fordype deg i vår fantastiske tradisjon.

Sak 5: Tema på SBA samlinger
Styret ønsker å ha noen faste steder hvor samlingene arrangeres
Kunne SBA hatt samling lenger sør i Nordland? Ville medlemmene kommet da?
Lokalitet bør være i nærheta av en flyplass. Årsmøtet er positiv til å reise til Bodø.
Målselv og Bakkehaug skole og samfunnshus ble trekt fram som en super plass!

Bør vi ha en samling i året med nordnorsk tema?
Dans: Vi kunne hatt samlinger hvor vi arbeidet med teknikk i kombinasjon med korte økter hvor vi arbeider med vår tradisjon.

Idé at man har en liten økt med alternativ organisering i buskspelløkta for nybegynnere på fele, og generelt på vokal og trekkspill.

Sak 6: Budsjett 2007/2008
Denne saken skulle ikke vært på sakslisten

Sak 7: Innkomne saker
Ingen saker har kommet styret i hende, verken før eller etter fristen.

Sak 8: Valg

Styret:
Høvedsmann: Anne Berit Heide - valgt for 1 år - gjenvalg
Roar: Sigurd Johan Heide - ikkje på valg
Roar: Birgitte Rørvik Bruun - ikkje på valg
Roar: Lars Erik Løvhaug - valgt for 2 år - ny
Roar: Ragnhild Furebotten - valgt for 2 år - ny
Skårunge: Siri Didriksen - valgt for 1 år – gjenvalg
Skårunge: Anette Johansen - valgt for 1 år – ny


Valgkomitè:
Irene Grønbeck - for 1 år – gjenvalg
Magne Kleiveland - for 1 år – ny
Silje Stemland - for 2 år – ny

Revisor:
Evelyn Laupstad - for 1 år

Styret og valgkomité ble valgt med akklamasjon.


Møtet ble hevet kl 18.36

Referent:
Anette Johansen
 
Sinnsykt Bra Alternativ